چرامدیریت ارتباط با مشتری CRM مهم است؟

مدیریت ارتباط با مشتری CRM :همه فعالیتهای استراتژیک وتکنولوژی که شرکتها به منظور مدیریت واداره کردن مشتریان بالقوه وجاری استفاده می کنند.

درسخنرانی ها اغلب گفته وشنیده ایم که در کسب وکارهای زیادی

( مشتری پادشاه است)

مدیریت ارتباط با مشتریCRM به کسب وکارهایی کمک میکند که می خواهند یک رابطه با مشتریان خود برپایه ی وفاداری ایجاد کنند ومشتریان را حفظ کنند، چون وفاداری وسود هر دو کمیتی هستند که بردرآمد شرکت تاثیرگذارند.

CRMیک استراتژی مدیریت است که افزایش سود یک کسب وکار، نتیجه آن محسوب می شود .

با توجه به تنوع مدیریت ارتباط با مشتریCRM نه تنها به کسب وکارهای بزرگتر کمک میکند بلکه استفاده ونگهداری ابزار CRMپایه ای برای سیستم فروش وبازاریابی به حساب می آید. هر شرکت با نگهداری یک رکورد از مکالمات خریدها وبازاریابی مواردی مرتبط با آن سود خواهد برد.

چه کسی نمی خواهد مشتریان را حفظ کند ودرنتیجه سودخودرا افزایش دهد ؟

بعضی از روشهای اصلی که مدیریت ارتباط با مشتریCRM انجام میدهد در ذیل لیست شده است:

۱/یادگیری :CRM به کسب وکارها در مورد مشتریانشان کمک میکندازجمله اینکه مشتریان چه کسانی هستند؟ وچرا آنها محصول شمارا خریداری می کنند وروند تاریخ های خرید مشتریان را نشان میدهند ؟
این به کسب وکار ها اجازه میدهد بهتر نیاز های مشتریانشان را پیش بینی کنند ودر نتیجه آنها را تحقق بخشند،مدیریت ارتباط با مشتریCRM میتواند همچنین یک مزیت استراتژیک ارائه دهد. دادههای سازماندهی شده مشتری به سازمان کمک میکند که گیرندگان صحیح برای تبلیغات محصولات جدید انتخاب کنند
۲/سازماندهی:CRMبه شغلها اجازه میدهد که بوسیله سازماندهی واتومات کردن جنبه های مشخصی از کسب وکارها در فرایند فروش وکمپین های بازاریابی وتجزیه وتحلیل کسب وکار به علاوه اطلاعات مشتری موثرتر باشند . CRM فرایندها را برای کسب وکارها خودکار وساده میکندو به کسب وکارها اجازه میدهد تا این فرایندها را آسانتر وساده تر سازماندهی کنند تا اطلاعات را بهتر درک کنند.
۳/بهینه سازی:سرانجام نرم افزارCRMبه کسب وکارها اجازه میدهد تا تعاملات مشتریان را با ساده سازی بسیاری از فرایندهای متقابل پیچیده مشتری بهبود دهند CRMرضایت مشتری را افزایش میدهد .

انواع مدیریت ارتباط با مشتری :

مدیریت ارتباط با مشتریCRM انواع مختلفی دارد با این وجود اغلب نرم افزار های CRMروی یکی از دسته بندی های اصلی زیر تمرکز میکند:

عملیاتی:

CRMعملیاتی معمولا با یکی از سه نوع عملیات مرتبط است:

بازاریابی،فروش وخدمات.
CRMعملیاتی یکی از ابزارهای مهم برای راهنمایی است چون اغلب اطلاعات گذشته مشتریان را دارا می باشد مثل کمپین های بازاریابی قبلی خرید ورضایت از خدمات. هدف نرم افزار CRMاین است تا فرایندها خودکار انجام شود تا تجربه بهتر را هم برای کسب وکار وهم برای مشتریان ایجاد کنند .
CRMعملیاتی برای شرکت هایی باچرخه فروش کوتاه ،فروش تکراری بالا مثل تجارت الکترونیک مناسب است.

تحلیلی:

عملکرد اصلی CRMتحلیلی ،آنالیز داده های مشتری بطوری که مدیریت بتواند بهتر روند بازار ونیازها وخواسته های مشتریان را درک کند.
هدف تجزیه وتحلیل CRMبهبود رضایت مشتریان است. آنالیزCRM اغلب از شناسایی داده ها وشناخت الگو برای انجام این کار استفاده میکندکه برای شرکت هایی در بازارهایی باقیمت بالا که رقابت زیادی دارند مناسب است .

CRM

مبتنی بر همکاری :

وقتی شرکت ها اطلاعات مشتریان را با کسب وکارها ی خارجی به اشتراک میگذارند از CRMهمکاری بهره برده اند وبرای شرکت هایی که داده هایشان را جمع اوری می کنند کسب وکارهای معین دارند وتوانایی ایجاد تجربه بیشتررا فراهم می کنند بکار می رود و یک شکل مناسب برای بازارهایی است که نوآوری و توسعه محصولات جدید دارندتا موفق شوند.

CRMیک ابزار عالی است که اجازه میدهد شرکت ها نه تنها رضایت مشتریان  بلکه سود وبهر وری راهم افزایش دهند .

مدیریت ارتباط با مشتریCRM یک تنوع گسترده ای از استراتژی ها وبرنامه های کاربردی را شامل میشود که اجازه میدهد تا هر نوع کسب وکاری را تغییر دهیم.اغلب هر کسب وکاری می تواند از نرم افزار CRM سود ببرد وبهتر است تا کاربرد CRM رابرای کسب وکارخودقبل از اینکه لازم باشد شروع کنید.
وقتی برای شرکتها مهم است که به عملیات خود و فرایند فروش توجه کنندچگونگی استفاده از CRMبرای شرکت را بکار می برند. چه چیزی با اطلاعات مشتریان با فرایند فروشت مرتبط است؟ چند بار با مشتری قبل از خرید ارتباط داری؟

به عنوان مالک کسب وکار گزینه هایCRMمیتواند نظارت عظیمی برای شرکت شما باشد.

چطور مدیریت ارتباط با مشتری پایدار بسازیم؟

اگر یک کسب وکار نداند اشخاص چه چیزرا دوست دارند یا ندارند، آن افرادبیشتر تمایل دارند که به سمت فروشنده دیگر بروند تااحساس ارتباط شخصی بهتری بدست آورند، این تمایل به هر بخشی از سفر مشتری گسترش می یابد .تقریبا نیمی از مصرف کنندگان تبلیغات را دوست ندارند زیرا آنهاغیر قابل قبول هستند. ۴۴٪از مصرف کنندگان میگویند که پس از یک تجربه خرید شخصی دوباره خرید میکنند ، ۴۰٪ چیزی را که به طور شخصی خریداری نکرده اند خرید میکنند،به عبارت دیگر مشتریان وفادار به تعاملات شخصی روی می آورند، کسب و کارها باید در ارتباط با مشتریان قوی سرمایه گذاری کنند یا آنهارا در رقابت با افرادی که مشتاق اند تا مشتریانی که یک برند را ترک میکنند شکار کنند از دست خواهند داد.

برای کسب و کار هایی که بدنبال رشد در این زمینه هستند به منظور ایجاد روابط با مشتریان با ارزش و ایجاد احساس وفاداری به عنوان خواسته های مشتریان در اینجا مطرح میشود :   

۱/حفظ مشتریان باید تمرکز اصلی برنامه بازار یابی شما باشد
حفظ کردن باید یکی از اصول اولیه شما در توسعه و ارتقا ارتباط با مشتری باشد ، اینکه مشتریان مداوم را حفظ کنیم از استخدام یک شخص جدید آسان تر است، به علاوه اگر شما ارتباطات مشتریان را به درستی کنترل کنید نه تنها مشتریان تان را دارید بلکه آنها را تشویق میکنید تا بیشتر بپردازند و خرید بیشتری انجام دهند. ابزار های CRM را استفاده کنید ،پیگیری کنید چه تعداد مشتریان به شما باز میگردند و چرا؟ چطور شما مشتریان موجود را ترغیب میکنید که با شما بمانند ؟سپس مطمئن شوید که مشتریان تکراری تمرکز اصلی خود را در طرح بازاریابی شرکت شما داشته باشند،به آنها محصول یا خدمت جدید پیشنهاد دهید یا ارتباطات را با خرید های پیچیده بیشتر گسترش دهید .
وقتی یک مشتری از شما خرید میکند بهتر است ارتباطات را شروع کنید،دراین صورت نه تنها یک مخاطب اسیر بلکه اطلاعاتی در مورد ترجیحات و خرید عادات مشتری در آینده راهم در اختیاردارید.

مدیریت ارتباط با مشتری
۲ /روابط شخصی از طریق ارتباطات مناسب را تنظیم کنید.
ارتباطات با مشتریان شما بهتر است بیش از انفجار ایمیل های دسته جمعی باشد .به جای بمباران مشتریان قبلی با پیشنهادات بدون توقف، آنالیز آنها را بکار ببرید تا درک کنید چطور می توانید پیام های خود را شخصی سازی کنید برای مثال شما میتوانید از داده های گذشته پی ببرید مشتریان برای خرید در آینده به چه چیزی علاقه مندند سپس شما میتوانید به آنها پیشنهادات ویژه روی محصولات مرتبط دهید ،همه ی ارتباطات شما نباید در مورد شرکت باشد اگر ارتباط شما همیشه در مورد گرفتن پول بیشتر از آنها نیست به نظر میرسد رابطه دوطرفه و واقعی با مشتریان دارید .با یاد اوری در مورد ویژگی های خاص مثل تولد مشتریان از آنها استفاده کنید تا ارتباطات را تنوع بخشید .
۳ /همیشه تلاش کنید که از انتظارات فرا تر روید
به مشتریان خود بیشتر از آنچه انتظار دارند بدهید تا متعجب شوند و لذت ببرند این یک راه مطمئن است تا ضمانت کند نه تنها مشتریان برمیگردند بلکه احتمال دارد دوستان و فامیل خود را هم ارجاع دهند. در هر ارتباطی با مشتریان مطمئن شوید که انها بطور کامل راضی هستند .
۴ /استفاده کنید برنامه های وفاداری که بیش از امتیاز های کسب در امد استفاده میکنند
کسب و کار ها ازبرنامه های وفاداری استفاده میکنند تا تشویق کنند مشتریان را که برگردند یکی از مشهور ترین برنامه ها شامل بدست اوردن امتیاز برای هر خرید میشود که بعدا میتواند مبادله شود .برای مثال Stitch Fixپیشنهاد یک پاداش ۲۵ $ به مشتریانی که دوست خود را ترغیب به خرید می کنند میدهند، اکثر بانک ها یا شرکت های کارت اعتباری تخفیف ها را در فروشگاه های همکار ارائه میدهند .این نمونه ها مشتریان را هیجان زده میکنند و دلایل ملموسی برای وفاداری به انها ارائه میدهند.

مدیریت ارتباط با مشتری
۵ /روابط مشتری مهم تر از همیشه است
در عصر دیجیتال امروز ارتباطات مشتری بیش تر از همیشه گسترش یافته است مشتریان مشتاق اند تا نظرات خود را چه مثبت و چه منفی به اشتراک بگذارند و راه های زیادی برای این کار وجوددارد ارتباطات شرکت شما در حفظ ونگهداری مشتری یا باعث تقویت روابط میشود یا شکست شما را در پی دارد. درست مثل هر رابطه روابط مشتری قوی نیازمند  زمان است و ارزش دادن به کسب و کارتان نیاز به تلاش وافر دارد .

پیتر دراکر : هدف از کسب و کار نگه داری مشتری است 

Sending
User Review
۰ (۰ votes)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.