کاربرد تئوری های اقتصاد رفتاری در بازاریابی – بخش دوم

کاربرد تئوری های اقتصاد رفتاری در بازاریابی

منبع: کتاب مدیریت بازاریابی، کاتلر- کلر، مهدی امیر جعفری، جلد اول.

 

کاربرد تئوری های اقتصاد رفتاری در بازاریابی – بخش اول

Sending
User Review
۰ (۰ votes)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.