Browsing Tag

راههای اندازه گیری رضایت مشتری

رضایتمندی مشتریان

امروزه رضایتمندی مشتریان در موفقیت و کسب سودآوری شرکت ها سهم بسیار زیادی دارد. شرکت های تجاری زمانی می توانند در رقابت ها موفق شوند که رضایتمندی مشتریان را در لیست اولویت های خود قرار داده و با اتخاذ یک شیوه کارا و مستمر رضایتمندی مشتریان…
Read More...