تکنولوژی آموزشی (ED TECH )

تکنولوژی آموزشی (ED TECH )یک رشته وسیع است و تعاریف متعددی دارد که بعضی از آنها باهم متناقض هستند، کاربرد ابتکاری ،یافته های یک رشته علمی را در صنعت- یا در یک کار عملی- تکنولوژی می گویند. با توجه به این تعریف، تکنولوژی آموزشی را چنین تعریف کرده اند:
مجموعه ای از معلومات ناشی از کاربرد علوم آموزشی و فراگیری در دنیای حقیقی کلاس درس، همراه با ابزارها و روشهایی که کاربرد علوم گفته شده در بالا را تسهیل می کند.

علاوه بر تعریف فوق، از تکنولوژی آموزشی تعریفهای دیگری نیز شده است.
تکنولوژی آموزشی میتواند به عنوان رشته علمی مورد توجه قرار گیرد .
تکنولوژی آموزشی به عنوان تمرین به هر نوعی از آموزش ویادگیری در تکنولوژی بکار میرود، با این وجود ویژگی هایی که اغلب محققان وتمرین کنندگان با آن موافق باشند در زیر آمده است:
۱) کاربرد تکنولوژی آموزشی
تکنولوژی آموزشی براساس دانش تئوری در رشته های متفاوت (ارتباطات ،آموزش ،روانشناسی ،جامعه شناسی ،فلسفه ،هوش مصنوعی ،علم کامپیوتر و… )به همراه دانش تجربی حاصل از تمرین آموزشی ایجاد شده است
۲ ) هدف تکنولوژی آموزشی
بهبود آموزش فناوری فرایند یاد گیری و افزایش عملکرد سیستم آموزشی را آسان می کند زیرا به کارایی و بهره وری توجه دارد.

تعریف زیر از سایر تعریفها جامع تر است، تکنولوژی آموزشی عبارت است از روش سیستماتیک طراحی، اجراو ارزشیابی کل فرایند تدریس و یادگیری که براساس هدفهای معین و یا بهره گیری از یافته های روان شناسی یادگیری و علم ارتباطات و به کارگیری منابع مختلف- اعم از منابع انسانی وغیر انسانی- به منظور آموزش مؤثرتر تنظیم واجرا می شود.

کالیت کلارک متخصص آموزش وپرورش ومتخصص تکنولوژی آموزشی اهمیت ED TECHرا به این ترتیب خلاصه می کند ،

دانش آموزان نمی توانند تدریس کنند ومعلمان نمی توانند کاری را انجام دهند

ذهن ،تکنولوژی فوق العاده را که با ایجاد فرایند های داده ها وبرنامه های کاربردی به منظورتسهیل یادگیری کمک می کند می تواند درک کند اما نمی تواند برای دانش آموزان در هنگام انتشار دانش مورد استفاده قرار گیرد.مربیان قوی لزوما به تجهیزات مجهز نیستند یا تمایل دارند با تمام تکنولوژی در دسترس به آموزش بپردازند وراه هایی برای اعمال آن در حوزه خود داشته باشند آنها برای اولین بار به شما خواهند گفت که چالش هایی در کار روزمره خود در کلاس وجود دارد وما نمیخواهیم دانش آموزان ودانشجویان را به کارشناسان فناوری اطلاعات تبدیل کنیم.

فناوری آموزشی
تکنولوژی آموزشی، درعمل با طراحی و ارزشیابی برنامه های درسی، تجارب آموزشی، اجرا و اصلاح مجدد آنها بستگی دارد، به بیانی دیگر: تکنولوژی آموزشی یک روش اصولی و منطقی برای حل مشکلات آموزشی و برنامه ریزی درسی است که با نوعی تفکر سیستماتیک ( منظم و علمی) همراه است.
با توجه به این مفهوم، اطلاق عنوان تکنولوژی آموزشی به وسایل سمعی و بصری یا سایر ابزارهای آموزشی و کمک آموزشی، صحیح به نظر نمی رسد. البته این بدان معنی نیست که در روش تکنولوژی آموزشی، از وسایل سمعی و بصری یا رسانه های آموزشی استفاده نمی شود؛ بلکه بر عکس ، استفاده از وسایل سمعی و بصری و کاربرد رسانه ها در همه مفاهیم و تعاریف تکنولوژی آموزشی مستتر است. اما هیچ یک از سیستمهای پذیرفته شده تکنولوژی آموزشی، وسایل و رسانه ها را هدف نمی داند و آنها را وسیله ای برای عمومیت دادن و زودتر به نتیجه رسیدن تلقی می کند.
تکنولوژی آموزشی ED TECH اگر بطور صحیح توسعه داده شود وکاربردی باشد توانایی تبدیل شدن به حقیقت صنعت را برای مدرسین فراهم می کند .ساده سازی فرایندهای زمان گیر (مانند برنامه ریزی درس ،گزارش گیری وساده سازی ارتباطات )از ویژگی های استفاده از این روش است .
به همین دلیل آینده آموزش وپرورش متکی به گفتگوی مداوم بین مربیان وموسسات آموزشی متخصصان در دنیای فن آوری است . تکنولوژی آموزشی، به مفهوم جدید آن، از وسایل سمعی و بصری بحث نمی کند همچنین، هدف تکولوژی آموزشی، ترویج و توسعه تلویزیون، رادیو و ماشینهای آموزشی، کامپیوتر و سایر ابزارهای آموزشی قدیم یا جدید نیست. به علاوه تکنولوژی آموزشی به وسایل مکانیکی یا الکترونیکی نیز اطلاق نمی شود و چنانچه روزی پریزهای برق مسدود شود یا نیروی برق برای همیشه از بین برودع تکنولوژی آموزشی همچنان وجود دارد و ما نیز همواره به آن نیازمند خواهیم بود؛ زیرا تکنولوژی آموزشی به همان گستردگی آموزش و پرورش است.

مزیت تکنولوژی آموزشی :

سوال این است آیا مدارس ومعلمان برای استفاده از تکنولوژی در آموزش و پرورش آمادگی دارند و آیا با مزایای ان آشنا هستند ؟
چون کامپیوتر ها هنوز بطور گسترده در بیشتر مدارس استفاده نمیشود فرایند یادگیری بوسیله روشهای سنتی اجرا میشود در شکل سنتی معلمان ارتباط کافی با دانش اموزان دارند عدم پیشرفت در سرعت خود و فعالیت نا کافی دانش اموزان یکی از نقاط ضعف این نوع یادگیری بود در کلاس دانش اموزان و دانشجویانی داریم که در دانش یک پارچه نیستند و هرگز به این مورد توجه کافی نمیشود معلم تصمیم می گیرد که بطور متوسط به اموزش خوب ادامه دهد که در ان کودکان با دانش کافی نمی توانند بدون احساس نا خوشایند از جهل وبدون سر خوردگی و تحقیر خود پیشرفت کنند در حالی که پیشرفته ترین اموزش کودکان خسته کننده خواهد بود با توسعه ی تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات بویژه کامپیوتر ها محققان سعی کردند مزیت ها و اثر کاربرد ان تکنولوژی را ببینندو درطی سال ها تلاش برای پاسخ به سوال مزایا و معایب بین اموزش سنتی و مدرن که در ان تکنولوژی اموزشی غالب است پاسخی دریافت کنند.
باکاربرد تکنولوژی اموزشی دانش اموزان می توانند بطور مستقل بر مطالب اموزشی پیشرفت کنند و سرعت کار خود را انتخاب نمایند موارد تکراری انجام تست ها که به اندازه ی کافی واضح و روشن نیست و نتایج فوری و پیشرفت خود را دنبال کنند محتوای چند رسانه ای ارائه دهند و ما از مزیت های یاد گیری مدرن تا یاد گیری سنتی با کاربرد تکنولوژی اموزشی را باز خورد میگیریم ورابطه بین معلم و دانش اموز رادر مقایسه با راه های سنتی و مدرن کمک میکند .
با تحقیقات تکنولوژی آموزشی سعی می شود بین سخنرانی و دستورالعملهای کامپیوتر مقایسه انجام شود و بهترین راه یاد گیری را تعیین کند، نتیجه میگیریم که فناوری اموزشی باید بطور اجتناب ناپذیر در کلاس ها و برنامه های درسی تلفیق شود .
با پیشرفت تکنولوژی آموزشی در کلاس درس، آموزش با چالش هایی روبروست که در کارهای روزانه معلم ادغام شود مطالعات نشان میدهد که بعضی معلمان تمایل به تکنولوژی یکپارچه در فعالیت های اموزشی دارند.
حضور تکنولوژی آموزشی در کلاس رو به رشد است نسل جدید بچه ها اماده هستند تا با این فناوری جدید کار کنند که نقش مهمی در یاد گیری آنها و بدست اوردن دانشهای شناختی مختلفی دارند تکنولوژی آموزشی باید در برنامه های درسی اینده گنجانده شود باکمک فناوری جدید یادگیری و دریافت اطلاعات جدید بویژه در دستگاه تلفن همراه توسعه و استفاده از فناوری های جدید به عنوان یک اندازه گیری ،رشد میکند که مسئله این است که ایا معلمان اموزش دیدند تا از آنها استفاده کنند، دو مشکل وجود دارد ایا معلمان توانایی استفاده از این تکنولوژی را دارند و ایا مدرسه به تمام وسایل فنی مدرن مجهز شده است .مطالعات متعدد انجام شده برخی هنوز در حال انجام است اما باید استراتژی های مناسب را برای استفاده از اموزش پیدا کنیم

چنین نتیجه می گیریم که تکنولوژی آموزشی:

– این روش سیستماتیک است؛ یعنی مؤلفه های فرایند آموزشی، با تدبیر خاصی ، در کنار هم قرار می گیرند. و براساس یک رابطه منطقی وعمل متقابل، برای رسیدن به یک هدف معین و به صورت یک واحد، عمل می کنند.
– هدف این روش (تکنولوژی آموزشی) رسیدن به آموزش مؤثرتر، یعنی افزایش کیفیت و کمیت یادگیری است.
– قلمرو تکنولوژی آموزشی، طراحی، اجرا و ارزشیابی کل فرایند تدریس و یادگیری است.

تکنولوژی آموزشی

آموزش یادگیری الکترونیکی

هرگونه مدل اموزشی که از فناوری اطلاعات و ارتباطات استفاده میکنند یعنی انچه که یاد گیری دیجیتال (E Learning)در سال ۲۰۱۰ نامیده میشود و انچه که در زمینه تکنولوژی اموزشی پوشش داده میشود در اواسط دهه ۹۰ سیستم اموزشی یادگیری الکترونیکی بوجود امد.

درک E Learning ساده است. E Learning یادگیری استفاده از تکنولوژی های الکترونیکی برای دسترسی به برنامه درسی در خارج از یک کلاس سنتی است. در بیشتر موارد، آن را به یک دوره، برنامه یا درجه که به طور کاملا آنلاین انجام میشود اطلاق می کنند.
ما آموزش الکترونیک را به عنوان دوره هایی تعریف می کنیم که به طور خاص از طریق اینترنت به جایی غیر از کلاس درس ارائه می شود که در آن استاد آموزش می دهد. این یک دوره از طریق DVD یا CD-ROM، نوار ویدیویی یا بیش از یک کانال تلویزیونی نیست. این تعاملی است که در آن شما همچنین می توانید با معلمان، استادان و یا سایر دانش آموزان خود در کلاس خود ارتباط برقرار کنید. گاهی اوقات آن را به صورت زنده تحویل می دهیم، جایی که شما می توانید “به صورت الکترونیکی” دست خود را بالا ببرید و در زمان واقعی تعامل داشته باشید و گاهی اوقات یک سخنرانی است که قبلا نوشته شده است. همیشه یک معلم یا استاد در تعامل با شما و ارتباط با شما و رتبه بندی مشارکت شما، تکالیف و تست های شما وجود دارد. آموزش الکترونیک ثابت شده است که یک روش موفق برای استفاده درآموزش و پرورش محسوب می شود.

در اولین روزهای یادگیری الکترونیکی، برخی از مردم نگران بودند که آوردن رایانه به کلاس، عنصر انسانی را که بسیاری از زبان آموزان از آن بهره مند هستند، حذف می کند.اما فناوری پیشرفت کرده است و گوشی های هوشمند و تبلت ها هم در کلاس و هم در دفتر به طور گسترده ای پذیرفته شده اند. ما همچنین از یک مقیاس از طرح های تعاملی استفاده می کنیم که اطمینان از این است که آموزش از راه دور به عنوان یک رسانه در تحویل درس درگیر و جذاب است.
با ایجاد مشارکت با ارائه دهندگان آموزش های با کیفیت و ترکیب آن با یک تیم متخصص و با تجربه، کالج مجازی محیط کامل یادگیری ترکیبی را فراهم می کند. این بدان معنی است که هر کس فرصتی برای آموزش آنلاین خود را به سطح بعدی می دهد، در حالی که یادگیری خود را در اطراف برنامه های شلوغ خود قرار می دهد.

تکنولوژی آموزشی
هیچ چیز کامل نیست و ما درک می کنیم که در بعضی موارد حیاتی است که مردم تحت شرایط امتحان سخت مورد آزمایش قرار گیرند. به همین دلیل است که کالج مجازی با متخصصان صنعت کار می کند تا اطمینان حاصل شود که تمام مواد آموزشی آنلاین ما تایید شده است و در دسترس هستند تا به شما در آمادگی برای واجد شرایط نهایی آماده شوید.
به عنوان مثال، در یک کارخانه تولید، آموزش الکترونیکی می تواند جنبه تئوری یک تمرین را فراهم کند، اما برای اطمینان از صلاحیت لازم است که آموزش عملی باشد. این نمونه ای از یادگیری ترکیبی است که به شما امکان می دهد از آموزش الکترونیکی در کنار آموزش سنتی به صورت چهره به چهره برای ترکیب مزایا استفاده کنید.

Sending
User Review
۰ (۰ votes)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.