Browsing Tag

مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی چیست و کارکردهای آن در سازمان

منابع انسانی یکی از مهمترین سرمایه های هر سازمان است و سازمان ها برای دستیابی به اهداف و اجرای استراتژی های خود بایستی اقداماتی موثر در حوزه مدیریت منابع انسانی انجام دهند . در محیط کسب وکار رقابتی و پیچیده دنیای امروز ، خلاقیت و نوآوری در…
Read More...

قانون پارتو یا قانون ۲۰/۸۰ (Pareto principle)

براساس  قانون پارتو  دردنیای امروز شما اغلب افرادی را می بینید که در تمام مدت کار می کنند اما ظاهرا کار زیادی انجام نمی دهند، حتی انجام دادن یک یا دو کاراصلی را به بعد موکول می کنند. در قانون پارتو با توجه به دردسترس بودن تکنولوژی و…
Read More...