Browsing Tag

مدیریت دانش

مدیریت دانش مشتری

مقدمه مدیریت دانش مشتری تلفیقی از مدیریت دانش و مدیریت ارتباط با مشتری می باشد. مدیریت دانش مشتری برای توسعه دادن راهبرد تجاری سازمان و در نتیجه بهسازی فعالیت های سازمانی و نائل شدن به مزیت رقابتی اهمیت پیدا می کند. مهمترین چالش کنونی در…
Read More...

مدیریت دانش

مدیریت دانش در اوایل دهه ۱۹۹۰ به طور جدی وارد مباحث سازمانی گردید، گرچه بحث و مذاکره در رابطه با دانش خیلی پیش تر آغاز شده بود. دوره ۱۹۹۵- ۱۹۹۰ به عنوان نخستین نسل مدیریت دانش شناخته شده است. طی این نسل، بسیاری از اقدامات برتعریف مدیریت…
Read More...