Browsing Tag

مدیریت ارتباط با مشتری

مدیریت دانش مشتری

مقدمه مدیریت دانش مشتری تلفیقی از مدیریت دانش و مدیریت ارتباط با مشتری می باشد. مدیریت دانش مشتری برای توسعه دادن راهبرد تجاری سازمان و در نتیجه بهسازی فعالیت های سازمانی و نائل شدن به مزیت رقابتی اهمیت پیدا می کند. مهمترین چالش کنونی در…
Read More...

مدیریت ارتباط با مشتری ( CRM ) چیست؟

مدیریت ارتباط با مشتری یا (CRM (customer relationship management یک فرآیند مدیریتی است که در آن تلاش می شود انواع تعاملات سازمان با مشتریان و نقاط تماس مشتری را ثبت کنیم و بهبود دهیم . این تعاملات می تواند در لحظه ورود مشتری به سایت یا…
Read More...