Browsing Tag

سبک رهبری

از خوب به عالی | جیم کالینز

معرفی کتاب از خوب به عالی | اثر جیم کالینز از خوب به عالی از کتاب های ارزشمند حوزه رهبری و مدیریت است. جیم کالینز  (نویسنده ی کتاب) از اساتید بنام دانشکده ی بازرگانی استنفورد است. MBA خوانده و در حال حاضر به عنوان مشاور به سازمان ها…
Read More...

انواع سبک های رهبری: ۵ سبک رهبری مهم

سبک رهبری / رهبری به دلیل نقشی که در اثربخشی فردی و سازمانی ایفا می کند، موضوع بسیار مهمی در حوزه رفتار سازمانی محسوب می شود، به همین دلیل ما قصد داریم در اینجا به تعریف سبک رهبری و انواع سبک های رهبری بپردازیم. نتایج تحقیقات نشان می دهد…
Read More...