Browsing Tag

زبان بدن دیجیتال

استفاده از زبان بدن دیجیتال برای جذب مشتریان بیشتر

زبان بدن دیجیتال/ قبل از پرداختن به زبان بدن دیجیتال، لازم است تا دسته بندی از مشتریانی که در پروسه فروش با آنها مواجه می شویم را ارائه دهیم. افراد در فرآیند خرید به 3 دسته تقسیم می شوند Lead (مشتری راغب) Prospect (مشتری بالقوه)…
Read More...