Browsing Tag

برند سازی شخصی

چگونه برند شخصی خود را ایجاد و حفظ کنیم؟

برند شخصی/ در دنیای امروز، ادراک از برند شخصی می‌تواند به سرعت یک توییت تغییر کند. فقط کافی است که درباره اشخاص تلویزیونی و سلبریتی ها و سیاستمداران و غیره تحقیق و تفحص کنید و نظرات مردم را پس از هر برنامه ی آنها بدانید. در این صورت شاهد…
Read More...