خلاقیت ونوآوری در سازمان

ما به بررسی خلاقیت و نوآوری در سازمان ، همچنین آنچه مدیریت میتواند برای خلاقیت ونوآوری در سازمان انجام دهد وموانع خلاقیت را در این مقاله شرح خواهیم داد .

خلاقیت :

خلاقیت تولید ایده هایی است که منجر به بهبود کارایی واثربخشی یک سیستم می شود ودو جنبه مهم آن ، فرایند ها و افراد به حساب می آیند .فرایند ، هدفمند طراحی شده است تا راه حل یک مشکل را بدست آورد. افراد ، منابع فعالی هستند که راه حل ها راتعیین می کنند آنها گاهی اوقات یک راه حل را تطبیق میدهند وگاهی آنها یک راه حل را با خلاقیت ونوآوری در هم می آمیزند . عملکرد خلاقانه، از وظایف غیر معمول کشف راه حل مشکلات منظور می شود و مفروضات اساسی مربوط به شیوه های فعلی را مورد سوال قرار میدهد و بیشتر علاقمند به نتیجه است.

نوآوری

نوآوری عملکرد مهم وعامل خاص کارآفرینی است وسیله ای است که کارآفرین منابع تولیدثروت جدید را ایجاد میکند، یا منابع موجودرا با بالا بردن توان بالقوه برای ایجاد ثروت به ارمغان می آورد . نوآوری ادراکی ومفهومی است ونوآوران باید به خارج از سازمان روند ونگاه کنند ،درخواست کنند وگوش فرا دهند . نوآوران موفق از هر دوطرف مغز استفاده می کنند آنها به ارقام نگاه می کنند آنها به افراد نگاه می کنند، آنگاه بطور تحلیلی کار می کنند. نوآوری فرصتها را بوجود می آورد، سپس نوآوران به بیرون می آیند وکاربران بالقوه محصولات را نگاه میکند تا نیازها و ارزش های مورد انتظار خودرا مطالعه کنند.
اگرشما بخواهید کسب وکارتان را به سمت جلو پیش ببرید خلاقیت و نوآوری برای سازمان شما ضروری است . تعدادی از سازمانها هستند که محیط خلاقانه برای کارمندانشان طراحی می کنند تا به آنها کمک کنند تا در محیطی آرام به خلاقیت و نوآوری بپردازند و پروژه ها را  به سمت پیشرفت سوق دهند. بعضی سازمانها با استفاده از طوفان مغزی به کارمندانشان اجازه میدهند تا با کاربرد خلاقیت و نوآوری روی پروژه ای کار کنند وآن پروژه رابسازند واین باعث ایجاد تعامل بسیار زیاد بین اعضای تیم می شود آنها باهم گفتگو میکنند وفرایند خلاقانه را بوجود می آورند وباعث گسترش خلاقیت و نوآوری در سازمان می شوند.

شما با حمایت از تفکر خلاقانه ، ایجاد یک محیط الهام بخش و ارائه پاداش مناسب میتوانید خلاقیت و نوآوری در سازمان را که قبلا هرگز انجام نمیشد به مرحله ظهور برسانید.

فکر کردن در خارج ازجعبه میتواند شگفت انگیز باشد

چرا افق های ذهنی مهم هستند؟فکر کردن در بیرون از جعبه و بدون محدودیت ، هیجان وشور وخلاقیت را ایجاد میکند به علاوه وقتی اعضای تیم با نظرات وراه حل های عالی پیش می روند .
افزایش تخیل یک فرصت را ایجاد میکند ومیتواند فرد را قادر به انجام وظایف واهداف بزرگی کند. همچنین خلاقیت ونوآوری کنجکاوی را افزایش میدهدو تمایل به یادگیری را بوجود می آوردوذهن را به مسیرهای ناشناخته رهنمون می شود. آیا میتوانید محل کار خود را بدون خلاقیت و نو آوری تشویق کنید؟

حل مشکلات را باتشویق خلاقیت ونوآوری شروع کنید

اگر خلاقیت و نوآوری در سازمان از بین رفته است پس نیاز دارید تا با تمرکز در حد عالی استعداد اشخاص رابه جهت بیان خلاقیت وداشتن توان بالقوه آنها بدست آورید . کمبود چنین فعالیت هایی باعث جدایی کارمندان از هرسازمانی میشود آنها احساس مفید بودن ندارند چون سازمان از استعداد وتوانایی های آنها استفاده نمیکند وهمیشه احساس خستگی می کنند .
اگر شما بخواهید اعضای شاد ، موثر وارزشمند داشته باشیدنیاز دارید خلاقیت در سازمان را شروع کنید تا باعث ایجاد انگیزه در بین اعضای سازمان شود.
برای شروع مثال هایی را بیان می کنیم

خلاقیت در سازمان
۱ ) محیط خلاق:
ابتدا محیطی ایجاد کنید که خلاقیت را تشویق کند شما میتوانید قسمتی از محیط کار را با رنگهای روشن تزیین کنید وناحیه ای که باعث احساس مالکیت کارمندانتان در محیط کار میشود را طراحی کنید.
۲) سخت کار کنید با بازی سخت تر
به اعضای سازمان اجازه بازی دهید . شما میتوانید نشانگرهای رنگی ، نمودار ها ، موزیک وهرچیزی که فرایند خلاق را در طول جلسات طوفان مغزی آزاد میکند وباعث جرقه میشودرا در محیط سازمان داشته باشید.
۳ ) طوفان مغزی
یک ملاقات دوهفته ای را ساماندهی کنید جایی که بتوانید از طریق طوفان مغزی کار روی مشکل یا پروژه را انجام دهید . این به اعضای تیم ایده مناسبی قبل از ورود به جلسه میدهد.
۴) اهداف
هیئت مدیره را شکل دهید تا هر هفته بتوانید روی هدفها وروشهای شرکت کار کنید ومتمرکز باشید.
۵) تکالیف وکار تیمی 
بعضی کار ها را به عنوان دستورالعمل به اعضای سازمان دهید واز آنها بخواهید خلاقیت را با یک پیشنهاد یا راه حل مشکل را همرا ه کنند.
۶) پاداش خلاقیت
البته این به دنبال پاداش برای بهترین پیشنهاد یا راه حلی است که تیم شما موافقت کندوبه همان اندازه مهم است که ایده یا پیشنهاد پیاده سازی شود.
۷) تاسیس پاداش جذاب
بلیط فیلم، ماساژ یا پول میتواند باعث انگیزه شود ، شما حتی میتوانید فراتر رویدوگروهی را برای ترویج وتشویق تفکر خلاق داشته باشید.

آنچه مدیریت میتواند از خلاقیت ونوآوری در کار بدست آورد:

خلاقیت در سازمان
توسعه یک فرهنگ خلاق زمان بر است و با مدیریت شروع میشود ، زمانیکه خلاقیت در سازمان بوجود آید بیشتر به سمت عقاید وتصمیم گیری گروهی پیش می رود و روی پیشنهادات کمتر قضاوت می شود.

شکیبایی یک فضیلت است شما نیاز داریدکه اجازه دهید به اعضای تیم تان تا خلاقیتشان را در سازمان توسعه دهند ونظراتشان را با هم به اشتراک گذارند وراه حل بهینه را بیابند.
انتظار می رود اغلب رهبران بصورت خلاقانه فکر کنند وراه حل های نوآورانه ارائه دهند ومشکلات سازمان را بوسیله خلاقیت ونوآوری وتوانایی های خلاقانه سازماندهی کنید. آیا میدانید چرا؟ما همه متفاوت از یکدیگر فکر میکنیم .یک گروه ، دانش ودیدگاههای متفاوتی دارد وبه همین دلیل است که دوسر بهتر از یکی است.

مزایای خلاقیت در کار بیشمار است و نیز تاثیر شگرفی بر افزایش کارآمدی مدیریت منابع انسانی می گذارد . اینجا فقط چند مثال از نتایج شگفت انگیز آورده شده که احتمالا تجربه خواهید کرد:
افزایش مشارکت
افزایش تعامل
افزایش روحیه کارمندان
افزایش شور و انگیزه
افزایش حل مشکلات
افزایش بهروری
افزایش پیوند همکاری تیمی

نوآوری در سازمان

ذهنیت یادگیری مداوم ، تفکر خلاق وافزایش نوآوری را تشویق کنید ودر نتیجه شانس خود برای حفظ کیفیت و ایجاد یک محیط کار جذاب را افزایش دهید .
خلاقیت و مزیت رقابتی
در کسب و کارهای امروزه، سازمان برای بهره گیری از مزیت رقابتی بدون ارزیابی خلاقیت و نوآوری کاری مشکل است. سازمان ها با استفاده از این ابزار نه تنها فرصت ها را از دست نم یدهند بلکه با اجرای این توانایی به یک سازمان موثر و کارآمد تبدیل میشوند. نوآوری و دانش لازم آن برای هر سازمان، صرف نظر از اندازه و بخش اقتصادی آن، یکسان است وبه درک ماهیت همه جانبه خلاقیت و نوآوری در محیط کسب و کار امروز کمک می کند. افکار خلاقانه کارکنان باعث اعتماد بین آنها و تقویت نوآوری میشود. بنابراین، نوآوری باعث گسترش و پیشرفت سازمان می شود.

موانع خلاقیت ونوآوری

همه ی افراد خلاق هستند اما موانعی برای بروز این خلاقیت وجود دارد . بسیاری ازموانع از سیستم آموزشی نشات می گیرد سیستم آموزشی رسمی افراد را ترغیب به تفکر منطقی ورسیدن به بهترین جواب ممکن سوق میدهد وعلاوه بر آن اکثریت آزمون ها هم از این تفکر حمایت می کنند.
امروزه سازمان ها در یک محیط بسیار رقابتی و جهانی عمل می کنند و خلاقیت را مهم می سازند. خلاقیت چیزی است که ایده های بزرگ را بوجود می آورد، طرز تفکر کارکنان را به چالش می کشد و فرصت های کسب و کار جدید را باز می کند.
خلاقیت در کسب و کار یک قدم مهم است که باید توسط رهبری ارشد اولویت بندی شود.
اپل یک شرکت مترادف با خلاقیت است. این یک نام تجاری است که دیگران را به “فکر کردن متفاوت” تشویق می کند . این خلاقیت است که برای ۱۱ سال به اپل در فهرست شرکتهای مشاوره گروه بوستون کمک کرده است و یک برند را به بیش از فناوری آن، بلکه به طراحی و نوآوری میافزاید.
“اگر شما به دنبال یک آیفون در مقابل سامسونگ هستید، در ابتدا، آنها بسیار شبیه هستند. اما هنگامی که شما شروع به کار با آنها می کنید ، خلاقیت بیشتری در iPhone به چشم می خورد برای نمونه به رسمیت شناختن صورت، به عنوان یک تجربه کاربری بدون درز است.
طراحی و تجربه کاربر به معنای زیادی برای خلاقیت کلی یک ویژگی یا سرویس است.

اپل ، خلاقیت را به عنوان یک مزیت رقابتی به ارمغان آورده است و الهام بخش تجربه کاربری بی نظیر.
شرکت هایی که خلاق هستند موفق تر هستند.

Sending
User Review
۰ (۰ votes)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.