مدیریت دانش مشتری

مقدمه مدیریت دانش مشتری تلفیقی از مدیریت دانش و مدیریت ارتباط با مشتری می باشد. مدیریت دانش مشتری برای توسعه دادن راهبرد تجاری سازمان و در نتیجه بهسازی فعالیت های سازمانی و نائل شدن به مزیت رقابتی اهمیت پیدا می کند. مهمترین چالش کنونی در…
Read More...

مدل کسب و کار چیست؟بوم مدل کسب و کار چیست؟

در سال های اخیر اصطلاحاتی تحت عناوین طرح کسب و کار یا بیزینس پلن (business plan) و مدل کسب و کار یا بیزینس مدل (business model) در میان سازمان ها و به خصوص استارت آپ ها بسیار رایج شده است . البته طرح کسب و کار قدمت بیشتری دارد ولی مدل کسب و…
Read More...