بازاریابی در دوران رکود اقتصادی – بخش دوم

شیوه تخصیص بودجه هایتان را بازبینی کنید شیوه تخصیص بودجه ها در شرکت های مختلف، معمولا بسیار غیرمنعطف است و تغییر آن با در نظر گرفتن شرایط محیط بازاریابی، کار بسیار سختی است. در پنج سال اخیر به عینه مشاهده کرده ایم که نرخ بالا نفوذ اینترنت،…
Read More...

بازاریابی در دوران رکود اقتصادی – بخش اول

چرخه های اقتصادی به گونه ای تغییر می کنند که همیشه و در همه جای دنیا، بحران ها و رکود های اقتصادی مثل رکود اقتصادی سال های 2008 و 2009، به وجود می آیند. با این که اکثر شرکت ها در چنین دوران هایی، بودجه های بازاریابی شان را کاهش و بازاریاب…
Read More...

کاربرد تئوری های اقتصاد رفتاری در بازاریابی – بخش اول

مصرف کننده همیشه از روش های معقول و آگاهانه برای ارزیابی اطلاعات و انتخاب محصولات استفاده نمی کند. به همین دلیل و در طول سه دهه گذشته، یکی از موضوعات جالب در تحقیقات بازاریابی، بحث تئوری های تصمیم گیری های رفتاری بوده است. تئوری پردازان…
Read More...

بهره گیری از روانشناسی احساسات در تبلیغات برند

امروزه استفاده گسترده از روانشناسی به خصوص در تبلیغات برند بسیار فراگیر و کاربردی شده است. ما در این مقاله می خواهیم به کاربرد احساسات در تبلیغات برند ببردازیم. به طور کلی انسان ها دارای 6 احساس اصلی هستند: شادی، شگفت زدگی، ترس، انزجار،…
Read More...